Slam og septiktanker

Formål

Klargjøring før tømming

Behov for oftere tømming?

Utkobling av slamavskiller