Skriftstørrelse

Slam og septiktanker

Formål

 • Private septiktanker som er registrert hos kommunen for tømming skal tømmes etter faste intervaller.
 • Bolighus hvert annet år.
 • Fritidsbygg hvert fjerde år. 

Klargjøring før tømming

 • Før tømming skal tilgang til tanken være klargjort for tømmebilen.
 • Fjern hindringer som sperrer for atkomst.
 • Hvis septiktanken er vanskelig å finne, må du merke den tydelig.
 • Om tømmeren kommer til en tank som ikke er klargjort og merket, eller blir nektet å utføre jobben, blir det likevel krevd gebyr. 
 • Slamtømmer leverer kvittering på utført tømming umiddelbart etter tømming.
 • Det er huseiers ansvar å kontrollere at tømming er gjennomført.

Behov for oftere tømming?

 • Ved behov for oftere tømming må eier selv sørge for å bestille tømmingen og dekke utgiftene med dette.

Utkobling av slamavskiller

 • Slamavskiller skal ikke kobles ut uten tillatelse fra kommunen.
 • Sluttømming ved utkobling av slamavskiller dekkes av kommunen.
 • Tømmingen forutsetter at kommunale avgifter for slamtømming eller avløpsgebyr er betalt. 
 • Etterhvert som ledningsnett til offentlige renseanlegg blir bygget ut, kan slamavskillere kobles ut.
 • Kommunen gir pålegg eller tillatelse i hvert enkelt tilfelle.

 

 • Last updated on .

Adresse

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 8-15
Gardsvegen 68, 4540 Åseral

Kommunenummer: 1026
Organisasjonsnummer: 964 966 842

Kontakt oss

Telefontid: mandag - fredag kl. 8-15
Sentralbord: 38 28 58 00

JLIB_HTML_CLOAKING

Om nettstedet

JLIB_HTML_CLOAKING

Personvern og informasjonskapsler