Eining for Åseral barne- og ungdomsskule

REKTOR
Jon Terje Hegghaug
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Bordalen 2, 4540 Åseral
E-post: JLIB_HTML_CLOAKING
Telefon: 38 28 59 70 | Mobiltelefon: 911 52 341 
Nettside: www.åbus.no

SKULEFRITIDSORDNING (SFO)

Ansvarlig: Marit Uleberg
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Bordalen 2, 4540 Åseral
E-post: JLIB_HTML_CLOAKING
Telefon: 38 28 59 70 | Mobiltelefon: 952 10 316 
Nettside: www.åbus.no

VAKSENOPPLÆRING

Ansvarlig: Marit Uleberg
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Bordalen, 4540 Åseral
E-post: JLIB_HTML_CLOAKING
Telefon: 38 28 59 70 | Mobiltelefon: 952 10 316
Nettside: www.åbus.no