Skriftstørrelse

Åseral barne- og ungdomsskule

Åseral barne- og ungdomsskule

Leder:
Magnus Sæmundsson
Telefon leder:
38285970
Mobil leder:
45402186
Telefon avdeling:
.
E-post:
magnus.saemundsson@aseral.kommune.no
Besøksadresse:
Bordalen 2
Postadresse:
Gardsvegen 68
Postnummer:
4540
Poststed:
Åseral

Åseral kommune har ein skule. Den heiter Åseral barne- og ungdomsskule og ligg i Kyrkjebygd i nær tilknyting til sentrum og barnehage.

Åseral barne- og ungdomskule er ein 1-10 skule med SFO og Vaksenopplæring. Den har ca 125 elevar fordelt på 3 trinn, 1.-4. klasse, 5.-7. klasse og 8.-10. klasse.
Skuledagen byrjar kl. 08:20 og sluttar kl. 14:00.
Hovudfokuset til skulen er Tryggleik, trivsel og læring. Dette er tema som det blir jobba kontinuerleg med.
Skulen serverar gratis frukt og har skulelunsjordning.
I tilknyting til skulen har vi symjebasseng, stor idrettshall og flott idrettsanlegg ute.
For meir informasjon sjå www.åbus.no

Åseral kommune