Skriftstørrelse

Hopp til her

Bod, garasje og andre mindre, frittliggende bygninger

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Hva du må sjekke ser du i rettledningen om unntak for søknadsplikt. Mye informasjon er tilgjengelig i kommunens avanserte kartløsninger (GISLINE og Planinnsyn).

Bod, uthus, garasjer er frittliggende bygninger for oppbevaring av utstyr. Disse bygningene skal ikke brukes til bolig. Det kan for eksempel ikke være stue, soverom, kjøkken, arbeidsrom eller andre rom for varig opphold i bygningen. 

Du trenger ikke søke dersom:

• Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter
• Det er over 1 meter til nabogrensen
• Tiltaket bygges med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei, sjø og vassdrag. Du må alltid sjekke om det er en byggegrense når du er nærmere sjø, vann og bekker enn 10 meter, og nærmere offentlig vei enn 50 meter.
• Maks gesimshøyde er 3,0 meter og maks mønehøyde er 4,0 meter målt fra ferdig planert terreng
• Bygningen er frittliggende, i én etasje og uten kjeller
• Du ikke overskrider hvor mye som er lov til å bygge på eiendommen din. Finn ut dette på <Enhet> eller ved å sjekke reguleringsplan og kommuneplan.
• Bygningen ikke plasseres over vann- og avløpsledninger
• Eiendommen er bebygd

Du må informere kommunen om tiltakets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen føres inn i kommunens kartgrunnlag. Du må huske å legge ved kart. 

Du kan søke på egenhånd dersom:

• Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 kvadratmeter, og bygningen er maks én etasje høy. Bygningen kan i tillegg ha kjeller.

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom:

• Bygningen er over 70 kvadratmeter eller den skal brukes til beboelse.

  • Last updated on .
Åseral kommune