Skriftstørrelse

Gjerde, levegg eller støyskjerm

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Hva du må sjekke ser du i «lenke til veileder om unntak for søknadsplikt». Informasjonen er også tilgjengelig gjennom kommunen sin kartløsning LINK.

Gjerde kan være plankegjerde, stakittgjerde, flettverksgjerde, smijernsrekkverk eller andre typer rekkverk med en enkel, åpen konstruksjon. Åpen konstruksjon er en konstruksjon hvor både gående og kjørende lett kan se gjennom konstruksjonen, uavhengig av synsvinkel.

Levegg er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Levegg kan være frittstående eller forbundet med bygning.

Støyskjerm er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Støyskjermen er ofte noe lengre enn en levegg, og med lyddempende materialer.

  • Kart LINK
  • Planinnsyn - Kart og plandokumenter LINK

Du trenger ikke søke dersom:

  • Gjerde er åpent og luftig til nabogrensen, og maks 1,5 meter høyt
  • Gjerde som plasseres i grensen til regulert vei, er lavere enn 0,5 meter. Det skal være fri sikt til veien
  • Leveggen er inntil 1,8 meter høy og inntil 10 meter lang, plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen og med plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei, sjø og vassdrag.
  • Leveggen er inntil 1,8 meter høy og maks 5 meter lang, plassert i nabogrensen og plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei, sjø og vassdrag.
  • Du må alltid sjekke om det er en byggegrense når du er nærmere sjø, vann og bekker enn 10 meter, og nærmer offentlig vei enn 50 meter.

Høyden på leveggen skal måles fra planert terreng. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med en bygning. Kommunen kan godkjenne plassering nærmere nabogrensen dersom naboene samtykker.

Du må søke hjelp fra fagfolk dersom:

Du skal sette opp eller rive en støyskjerm.

  • Søk med hjelp fra fagfolk
  • Last updated on .

Adresse

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 8-15
Gardsvegen 68, 4540 Åseral

Kommunenummer: 1026
Organisasjonsnummer: 964 966 842

Kontakt oss

Telefontid: mandag - fredag kl. 8-15
Sentralbord: 38 28 58 00

JLIB_HTML_CLOAKING

Om nettstedet

JLIB_HTML_CLOAKING

Personvern og informasjonskapsler