Påbygg, tilbygg eller kjeller

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Denne informasjonen er tilgjengelig gjennom kommunen sin kartløsning <lenke>.

Med påbygg, tilbygg og kjeller eller underbygg, mener vi utvidelser av bygningen oppover, bortover eller nedover.

Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje er et typisk påbygg. Andre eksempler er arker og takopplett. Påbygg er alltid søknadspliktig.

Tilbygg er en utvidelse av bygningens grunnflate. Eksempler er terrasser og boder.

Du trenger ikke søke dersom:

Du må informere kommunen om tiltakets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen føres inn i kommunens kartgrunnlag. Dette gjør du i Kartverkets løsning Rett i kartet.

Du kan søke på egenhånd dersom:

Søk på egen hånd

Du må søke ved hjelp av fagfolk dersom:

Søk med hjelp fra fagfolk