Skriftstørrelse

Påbygg, tilbygg eller kjeller

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Denne informasjonen er tilgjengelig gjennom kommunen sin kartløsning <lenke>.

Med påbygg, tilbygg og kjeller eller underbygg, mener vi utvidelser av bygningen oppover, bortover eller nedover.

Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje er et typisk påbygg. Andre eksempler er arker og takopplett. Påbygg er alltid søknadspliktig.

Tilbygg er en utvidelse av bygningens grunnflate. Eksempler er terrasser og boder.

Du trenger ikke søke dersom:

  • Tilbygget er inntil 15 kvadratmeter, uten rom for varig opphold, minst 4 m fra nabogrensen
  • Tilbygget plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei, sjø og vassdrag. Du må alltid sjekke om det er en byggegrense når du er nærmere sjø, vann og bekker enn 10 meter, og nærmer offentlig vei enn 50 meter.

Du må informere kommunen om tiltakets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen føres inn i kommunens kartgrunnlag. Dette gjør du i Kartverkets løsning Rett i kartet.

Du kan søke på egenhånd dersom:

  • Tilbygget har bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på mindre enn 50 kvadratmeter. Tilbygget kan i tillegg ha kjeller dersom kjellertaket er mindre enn 1,5 meter over terrenget rundt bygningen.

Søk på egen hånd

Du må søke ved hjelp av fagfolk dersom:

  • Du skal bygge eller rive et påbygg.
  • Tilbygget er større enn 50 kvadratmeter.
  • Du skal bygge under en eksisterende bygning.

Søk med hjelp fra fagfolk

  • Last updated on .
Åseral kommune