Skriftstørrelse

Klage på vedtak i byggesaker

Behandlingsregler

 • Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket.
 • Har du ikke mottatt vedtaket er fristen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket. Du kan vanligvis ikke klage senere enn 3 måneder etter at vedtaket ble fattet.
 • Klagen må være postlagt før fristen går ut.
 • Vi behandler klagen først og kan endre vårt vedtak. Klagen er normalt behandlet innen 12 uker.
 • Hvis vi ikke er enige i klagen sender vi den over til Fylkesmannen.
 • Fylkesmannen avgjør saken innen 12 uker.
 • Klagen må være skriftlig, og sendes til kommunen

Kan du klage selv om du ikke er direkte nabo?

 • Alle kan klage på et vedtak.
 • Det første vi må ta stilling til, er om du blir direkte berørt av tiltaket.
 • Dersom du ikke blir det, kan klagen bli avvist etter forvaltningslovens regler om klage.

 • Last updated on .

Adresse

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 8-15
Gardsvegen 68, 4540 Åseral

Kommunenummer: 1026
Organisasjonsnummer: 964 966 842

Kontakt oss

Telefontid: mandag - fredag kl. 8-15
Sentralbord: 38 28 58 00

JLIB_HTML_CLOAKING

Om nettstedet

JLIB_HTML_CLOAKING

Personvern og informasjonskapsler