Skriftstørrelse

Utlevering av nabolister

Formål

 • Utlevering av eieropplysninger fra matrikkelen reguleres av Matrikkelloven § 30 og Matrikkelforskriften § 12.
 • Rutinene ivaretar kravet til legitimering, samt registrering og arkivering av henvendelser.

Nabolister med eieropplysninger kan du få på følgende måter:

Fra Infoland

 • Infoland er en nettløsning som tilbyr ulik eiendomsinformasjon
 • Nabolister kan bestilles via Infoland. Naboliste iht. prisliste
 • Kravet til legitimasjon er ivaretatt ved at en betaler med kredittkort.
 • Bedrifter kan tegne bedriftsavtale.

Fra Kommunen

 • Det kreves personlig oppmøte ved utlevering av naboliste med eieropplysninger.
 • Legitimasjon må fremvises.
 • Det skal også fylles ut et skjema som angir hva nabolisten skal brukes til, og mottaker må signere på at opplysningene utelukkende brukes i samsvar med dette.
 • Det kan event. også sendes en forespørsel på e-post
 • Tjenesten er gratis.

Fra Statens kartverk

 • Informasjon om hjemmelshaver til ett eller flere gårds- og bruksnummer kan man få ved å henvende seg til Statens kartverk på e-post JLIB_HTML_CLOAKING eller på Tinglysingstelefonen 08700.
 • Tjenesten er gratis.
 • Last updated on .

Adresse

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 8-15
Gardsvegen 68, 4540 Åseral

Kommunenummer: 1026
Organisasjonsnummer: 964 966 842

Kontakt oss

Telefontid: mandag - fredag kl. 8-15
Sentralbord: 38 28 58 00

JLIB_HTML_CLOAKING

Om nettstedet

JLIB_HTML_CLOAKING

Personvern og informasjonskapsler