Skriftstørrelse

Fradeling av eiendom

Hva får du?

 • Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.
 • Du får oppmålt og merket nye eiendomsgrenser og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.
 • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst.
 • Matrikkelbrev.

Krav til søker

 • Ikke krav til ansvarlig søker. Hjemmelshaver kan selv søke fradeling.
 •  Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Slik søker du

Hjemmelshaver må selv hente naboliste hos kommunen

Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK).

Kommunens eget søknadsskjema for fradeling og rekvisisjon av oppmålingsforretning fylles ut

 Følgende vedlegges søknaden:

 • Kart som viser ønsket grense med avkjørsel, atkomstvei, parkeringsløsning og uteoppholdsarealer 1:500 eller 1:1000.
 • Gjenpart med kvittering for nabovarsel. Alle relevante punkter må være utfylt og rette vedkommende må signere nederst på siden.
 • Følgebrev med redegjørelse av:
     - utnyttelsesgrad for både ny og gammel tomt
     - eventuelle dispensasjoner 
     - avkjørsels- og parkeringsløsning
     - størrelsen på uteoppholdsarealene
     - eventuell atkomst over naboeiendom frem til offentlig vei
     - eventuelle nabomerknader og kommentarer til merknaden
     - eventuelle forhåndsuttalelser fra andre myndigheter
 • ved fradeling av ny boligtomt følgende vedlegges:
     - rettigheter til å benytte private VA-ledninger, evt. rettigheter til å legge nye ledninger over annen manns grunn
     - rettigheter til å benytte privat veg, evt. legge privat veg over annen manns grunn
     - avkjøringstillatelse fra offentlig veg

Lever søknaden

Lever søknaden til oss i posten, ved oppmøte eller på e-post.

 

 • Last updated on .

Adresse

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 8-15
Gardsvegen 68, 4540 Åseral

Kommunenummer: 1026
Organisasjonsnummer: 964 966 842

Kontakt oss

Telefontid: mandag - fredag kl. 8-15
Sentralbord: 38 28 58 00

JLIB_HTML_CLOAKING

Om nettstedet

JLIB_HTML_CLOAKING

Personvern og informasjonskapsler