Skjenkebevilling for en enkelt anledning - hvordan søke

Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent kan gis for en enkelt bestemt anledning, jfr. alkohollovens § 1-6. Bevillingen gis til et sted eller steder som godkjennes for en enkelt anledning.

Søknadsfrist

14 dager før arrangementet finner sted. 
Ved større arrangementer må søknaden sendes inn 30 dager før arrangementet finner sted.

Søknadsskjema

Du bruker skjemaet Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende som du finner under Skjema.

Hvem kan søke

Bevillingen kan gis til personer som ellers ikke har skjenkebevilling.

Kriterier

Annen informasjon