Skriftstørrelse

Eining for drift og vedlikehald | Åseral

Eining for drift og vedlikehald

Leder:
Kjell Ljosland
Mobil leder:
41515700
Telefon avdeling:
.
E-post:
mailto:kjell.ljosland@aseral.kommune.no
Besøksadresse:
.
Postadresse:
Gardsvegen 68
Postnummer:
4540
Poststed:
Åseral

Eininga har ansvar for drift av vatn- og avlaupsanlegg, bygg, vegar, kyrkjegardar og parkar/grøntanlegg.

Kommunen har 6 vatn- og avlaupsdistrikt, 3 ligg i dei ulike hytteområda, samt Kyrkjebygd, Logna og Kylland. Eininga har drift- og fagansvar for desse. Vidare har eininga ansvar for drift- og vedlikehald av kommunale veger/bruer, idrottsanlegg, leikeplassar, parkar og kyrkjegardar. Alt vedlikehald av kommunale bygg ligg og til eininga. Eininga har budsjettansvar for brannberedskap, brannførebygging og feiing.

Åseral kommune