Musikk- og kulturskole

Åseral kommune samarbeider med kulturskulen i Evje og Hornnes og Bygland. 

For at du heile tida skal ha oppdatert informasjon viser vi til Evje og Hornnes sine heimesider:

Interkommunal kulturskole - Evje og Hornnes, Bygland