Tilskudd til landbruket - Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har et bredt spekter av tjenester som er viktig for utvikling av landbruksbedrifter.

Deres virkemidler kan støtte deg i videreutvikling av en eksisterende virksomhet eller i arbeidet med din nye idé.

ANNEN INFORMASJON

Lenke til Innovasjon Noregs side om støtteordninger til landbruket