Helsetjenester i hjemmet

Tjenesten kan omfatte følgende:

Eksempler på hva helsetjenesten som hovedregel ikke omfatter:

Forventninger når tjenesten ytes:

Krav til søker

Hva koster det?

Tjenesten er gratis. I samsvar med forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester vedtatt 16.12.2011.

Søknadsbehandling

Klage

Vedtaket skal inneholde orientering om klagemulighet

Annen informasjon

Helse- og omsorgstjenesteloven

Proposisjon 91L (beskriver formålet med Helse- og omsorgstjenesteloven)

Pasient- og brukerrettighetsloven

Samhandlingsreformen