Hjemmesykepleie

Formål 

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke og andre med funksjonsnedsettelser som bor hjemme.
Vi har personale tilgjengelig for å yte tjenester hele døgnet.

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.
Vi vurderer søknaden din og finner det tilbudet som passer best for deg.

Hva får du?

Hjemmebaserte tjenester kan inneholde hjelp til følgende:


Ditt hjelpebehov vil til enhver tid bli vurdert av fagpersoner i hjemmetjenestene, og tilbudet kan reduseres eller økes utfra endringer i hjelpebehovet.

Hvis du mottar hjelp fra to eller flere instanser kan det være aktuelt med individuell plan eller koordinator. 

Tjenestene omfatter ikke

Søknadsfrist

Krav til søker

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.
Nøkkel - Dersom du ikke klarer å låse opp døren når hjemmetjenesten kommer, må du skaffe nøkkel som oppbevares av hjemmetjenesten.
Ved behov for nøkkelboks vil det bli en engangssum