Sykehjem

Formål

Sykehjem er et tilbud til deg som har et stort behov for omsorg og pleie hele døgnet, som ikke kan bo i eget hjem med hjemmesykepleie eller annet hjelp. Et sykehjem er bemannet hele døgnet, og kan være offentlig eller privat drevet.

Hva får du?

Hvis du får tilbud om sykehjemsplass, blir du tildelt en korttidsplass eller en langtidsplass.

Hva koster det?

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags plass du får. 

Klage 

Vedtaket skal inneholde orientering om klagemulighet

Annet

Du kan søke sykehjemsplass i andre kommuner. Søknad om slik plass må sendes den aktuelle kommunen.