Psykologtjenester

Tjenesten har til formål å forebygge psykiske vansker og psykososiale problemer ved å gi avgrenset behandling, samt veiledning til foreldre og til andre kommunale tjenester som arbeider med barn og unge.

Krav til søker

Hva koster det?

Målsetting for tjenesten er å gi våre målgrupper

Tjenester vi yter

Vanlige årsaker til at vi blir kontaktet