Skriftstørrelse

TT-kort og arbeidskjøring

Det er Vest-Agder fylkeskommune som tildeler TT-kort etter søknad.

Innbyggerne i kommunen må kontakte kommunen for å få søknadsskjema og hjelp til utfylling.

Funksjonshemma i Vest-Agder kan få økonomisk støtte til reiser. Dette gjelder personer som ikke kan benytte det ordinære kollektive rutetilbudet. For disse kan vi tilby tilrettelagt transport med drosje eller spesialbil. Ordningen skal ikke erstatte et dårlig eller manglende kollektivtilbud.

Du kan få økonomisk støtte til fritidsreiser med drosje. Du får da et TT-kort til betaling av reisa. TT-kort til fritidsreiser blir prioritert blinde, sterkt svaksynte og faste rullestolbrukerar. Personer med sterkt nedsatt mobilitet kan også søke.

Personer som har TT-kort og har tilrettelagt arbeid (VTA) kan også søke om støtte til arbeidskjøring. Personer med varig funksjonshemming som har ordinært arbeid må søke støtte fra NAV til arbeidskjøring.

 

  • Last updated on .
Åseral kommune