Skriftstørrelse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

En alternativ måte å organisere tjenesten personlig assistanse på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

  • Du har selv rollen som arbeidsleder med ansvaret for organisering og innhold innen de timene du er tildelt.
  • Tjenestene i BPA omfatter praktisk og personlig bistand, opplæring og støttekontakt.
  • Du velger din assistent fra en kommunal eller privat leverandør.
  • Kommunen er ansvarlig for å følge opp kvaliteten på tjenesten.
  • Hvis du ikke selv kan være arbeidsleder for assistenten, kan rollen som arbeidsleder ivaretas av noen som kjenner deg godt.

Krav til søker

  • Du må ha et langvarig og stort behov for personlig assistanse.

Hva koster det?

  • Husholdningens samlede inntekt avgjør hvor mye du skal betale.
  • Egenandel er den samme om du velger privat eller kommunal leverandør.
  • Du betaler per time, men aldri mer enn maksimumsbeløpet for din inntekt.

  • Last updated on .

Adresse

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 8-15
Gardsvegen 68, 4540 Åseral

Kommunenummer: 1026
Organisasjonsnummer: 964 966 842

Kontakt oss

Telefontid: mandag - fredag kl. 8-15
Sentralbord: 38 28 58 00

JLIB_HTML_CLOAKING

Om nettstedet

JLIB_HTML_CLOAKING

Personvern og informasjonskapsler