Økonomisk stønad/sosialhjelp

Økonomisk stønad er i utgangspunktet en midlertidig inntektssikring og tar sikte på å gjøre deg selvhjulpen. 

Hvordan?

Kontakt

Ditt lokale NAV-kontor