Skriftstørrelse

Eining for Pleie, rehabilitering og omsorg | Åseral

Eining for Pleie, rehabilitering og omsorg

Leder:
Britt Enny Haugland
Telefon leder:
38285920
Mobil leder:
38285939 
Telefon avdeling:
 97794602
Besøksadresse:
.
Postadresse:
Gardsvegen 68
Postnummer:
4540
Poststed:
Åseral
Eininga er delt opp i fire grupper:
• Åseralsheimen
• Rehab/korttidsgruppa
• Heimetenesten
• Kjøkken

Dei fire gruppene er lokalisert i bygget til Åseralsheimen.
Åseralsheimen er kommunens sjukeheim, og gjev eit tilbod til dei som ikkje har moglegheit til å klare seg heime lenger. Heimen har 8 institusjonsplassar, og har eit godt tilbod til dei som bur der.

Rehab/korttidsgruppa er sett saman av dei som bor i omsorgsleiligheitene tilknytt Åseralsheimen og dei som er inn på korttidsopphald/ avlastningsopphald. Fokus for gruppa er opptrening og kvardagsrehabilitering knytt til brukarane.

Heimetenesten er hjelp som blir gitt i heimen til brukarane. Det er eit mål at dei som bur i Åseral kommune skal få lov å vele å bu heime så lenge dei ynskjer. Ulike tenester er praktisk bistand i heimen og heimesjukepleie.

Kjøkkenet leverer måltider til desse tre gruppene, og har lang erfaring med tilpassa kosthald til den enkelte brukar.

Eininga har og ein administrasjon, ein sekretær og einingsleiar som er tilstade kvar dag mellom 0730-1500. Sekretæren er den som tar i mot telefonar og videreformidlar beskjedar til dei ulike gruppene. Einingsleiar har det overordna ansvaret for eininga.

Adresse

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 8-15
Gardsvegen 68, 4540 Åseral

Kommunenummer: 1026
Organisasjonsnummer: 964 966 842

Kontakt oss

Telefontid: mandag - fredag kl. 8-15
Sentralbord: 38 28 58 00

JLIB_HTML_CLOAKING

Om nettstedet

JLIB_HTML_CLOAKING

Personvern og informasjonskapsler