Skriftstørrelse

Bo-selv

Formål

 • Et tiltak for deg mellom 18 og 25 år som ønsker å flytte i egen bolig, men som har behov for støtte på veien. 
 • Bo-selv bistår deg med å sette opp mål for hvordan du på sikt skal klare å mestre livet i egen bolig.
 • Tiltaket tilbyr både individuell veiledning og deltakelse i grupper.

Hva får du?

 • Vi arrangerer temakvelder med tema om bo-mestring, kafé-treff, turer og andre inne- og uteaktiviteter.
 • Emner i den individuelle veiledningen kan for eksempel være økonomistyring, innkjøp, fritidsaktiviteter og nettverksbygging.
 • Vi bidrar til at ungdom finner egne ressurser og interesser og benytter dette som utgangspunkt for opplevelse av mestring.

Krav til søker

 • For å kunne delta i Bo-selv må du selv være motivert og jobbe aktivt for å nå dine mål.
 • Du må være i stand til å nyttiggjøre deg veiledning og sette dette ut i praksis.
 • Bo-selv kan hjelpe og støtte deg på veien, og vi legger stor vekt på brukermedvirkning.
 • Du definerer selv dine mål og områder der du ønsker hjelp.

  <* lenke til skjema>

Hva koster det?

 • Rådgiving og oppfølging koster ikke noe.
 • Du må betale husleien din selv,  billetter og annet du kjøper til deg selv og fellesaktivitetene du deltar i.

Søknadsbehandling

 • Etter å ha sendt inn søknad vil du bli innkalt til en samtale.
 • Her møter du <* mangler kontakt>
 • For å kunne gi best mulig hjelp er det viktig at vi kan samarbeide med andre i hjelpeapparatet som du er i kontakt med.
 • Vi vil derfor be deg om å signere samtykkeskjema <*lenke til samtykkeskjema> til utveksling av informasjon.

Klage

 • Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. 
 • Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon.
 • Send klagen til avdelingen som har fattet vedtaket.

 • Last updated on .

Adresse

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 8-15
Gardsvegen 68, 4540 Åseral

Kommunenummer: 1026
Organisasjonsnummer: 964 966 842

Kontakt oss

Telefontid: mandag - fredag kl. 8-15
Sentralbord: 38 28 58 00

JLIB_HTML_CLOAKING

Om nettstedet

JLIB_HTML_CLOAKING

Personvern og informasjonskapsler