Skriftstørrelse

Hopp til her

Gratis kjernetid i barnehagen

Gratis kjernetid betyr 20 timer gratis opphold i uken i barnehagen. Dersom barnet har en heldagsplass må du betale for opphold utover de 20 timene.

Barn som har rett på gratis kjernetid har også rett på reduksjon i foreldrebetalingen. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med 

Barn som kan få gratis kjernetid 

Alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

FRIST FOR Å SØKE:

For nye søkere:

Frist for å søke gratis kjernetid er 3 uker etter at du har takket ja til tilbud om plass. Søknad som kommer etter fristen vil være gjeldende fra påfølgende fakturamåned.

For de som har barn som allerede går i barnehage:

Søknad om gratis kjernetid må leveres årlig og senest innen utgangen av juni.

Søk om gratis kjernetid på grunn av lav inntekt

Det er kommunen som har ansvar for disse ordningene, men det omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager. 

De som kan få redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage må benytte vårt elektroniske skjema eller sende en skriftlig søknad

Det skal sendes ett skjema for hvert barn.

  • Last updated on .
Åseral kommune