Oppsigelse og permisjon

Når må du si opp?

Har du kommunal barnehageplass må du sende oppsigelse i søknadsportalen hvis du

Har du privat barnehageplass, må du sende oppsigelse i søknadsportalen hvis du bytter barnehage eller ikke ønsker plassen videre. Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer om, og hvor lenge, du kan beholde plassen etter at du flytter ut av kommunen. Noen private barnehager krever i tillegg at du sender en skriftlig oppsigelse til barnehagen. Se barnehagenes vedtekter.

I kommunale barnehager er det én måneds oppsigelse, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre eller foresatte har tatt imot plassen. Private barnehager kan ha lenger oppsigelsestid. Se barnehagenes vedtekter. Ved overgang til annen barnehage i kommunen, må oppsigelsestid, overgangstidspunkt og betaling avklares med begge barnehagene. 

Oppsigelse ved skolestart går automatisk for både private og kommunale barnehager.

Oppsigelse før oppstart

Vanlige regler for oppsigelsesfrist og betaling gjelder selv om du ikke har tatt plassen i bruk.

Slik sier du opp

Du sier opp dagens barnehageplass via søknadsportalen på nett. Noen private barnehager krever i tillegg en skriftlig oppsigelse.

Permisjon i kommunal barnehage

Grunnlag for permisjon i kommunal barnehage

Permisjon i privat barnehage

I noen private barnehager kan du søke permisjon. Se barnehagens vedtekter om mulighet og prosedyre for permisjon.