Skriftstørrelse

Hopp til her
  • Heim
  • Politikk og lokaldemokrati

Politikk og lokaldemokrati i Åseral

Politiske møter

Møtekalender, medlemmer og sakspapirer

Kommune-TV

Val

9. september er det kommune- og fylkestingsval

Budsjett og økonomi

Kunngjeringar

Oversikt over kunngjeringar, oppstarstmeldingar, sakar som ligg ute til offenlege høyringar med meir

Kommunale planar

Kommuneplan, kommunedelplanar, temaplanar med meir

Hvordan kan du påvirke politisk?

Ordfører

Kommunestyret

Kommunalutvalet

Øvrige råd og utvalg

Politisk organisering

Reglementer

Politiske partier

Styrevervsregister

Innsyn og åpenhet

Åseral kommune