Skriftstørrelse

Legevakt 116117

Legevakta i Åseral kommune har dei siste åra vore knytt til Lindesnesregionen medisinske senter. Frå nyttår 2020 er det Kristiansand kommunale legevakt som tek over formidling av legevakt frå kl. 15-08 vekedagar, samt helg og heilagdagar. (Dei vil og svare på telefon på dagtid, men då blir ein bedt om å vende seg til fastlegekontoret). Telefonnummeret ein ringer er det some som for heile landet, 116117. Dette vil ikkje medføre noko endring for innbyggarane. Legane i Åseral og "gamle" Audnedal vil ha vakt som før, og på sikt blir truleg Hægebostad med i samarbeidet.

Legevakta skal kun nyttast ved følgjande problemstillingar:
 • Akutt sjukdom eller alvorleg forverring av sjukdom
 • Sterke smerter i brystet eller magen
 • Alvorlege pusteproblem
 • Skader som treng legehjelp (kutt må sys innan 16 timar, 24 timar i ansiktet)
 • Mistanke om komplikasjonar i svangerskapet
 • Alvorleg sjukdom hjå barn/spedbarn
 • Alvorleg psykisk sjukdom som treng akutt hjelp

Ved andre problemstillingar, som lista opp nedanfor, skal ein ta kontakt med fastlegekontoret på dagtid.

 • Forkjølelse og influensaliknande sjukdom
 • Øyreverk og augekatarr
 • Spørsmål om bronkitt og hoste
 • Feber hjå barn når det ikkje er mistanke om alvorleg sjukdom
 • Behov for sjukemelding
 • Fornying av reseptar
 • Sjukdom over fleire dagar utan forverring
Sjå elles informasjon på Kristiansand kommunale legevakt; 

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/helse-velferd-og-omsorg/dognapne-vakttjenester/legevakt/

 • Last updated on .
Åseral kommune