Skriftstørrelse

Hopp til her

KOMMUNEDELPLAN FOR FRILUFTSLIV BORTELID-LJOSLAND 2020-2030 – HØYRING

Åseral kommune legg jamfør plan og bygningslova §11-14 kommunedelplan for friluftsliv Bortelid- Ljosland 2020-2030 med tilhøyrande dokument ut til offentleg ettersyn.

Planforslaget omfattar jf. plan- og bygningslova § 11-17 oppheving av delar av kommunedelplan for Ljosland, § 8.1.3 Rekkefølgjekrav og plankart: Framtidig hovudturveg – prep. Skiløype, samt delar av kommunedelplan for Bortelid, § 8.1.4 Rekkefølgjekrav og plankart: Framtidig hovudturveg – prep. skiløype.

Innspel kan sendast skriftleg til Åseral kommune til JLIB_HTML_CLOAKING eller til Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral. Frist for innspel er sett til 2.12.2019.

Ta kontakt med Kari Røynlid JLIB_HTML_CLOAKING eller Randi Byremo JLIB_HTML_CLOAKING dersom du har spørsmål. 

 

Høyring - KOMMUNEDELPLAN FOR FRILUFTSLIV BORTELID-LJOSLAND 2020-2030 

pdf

Føresegner kommunedelplan friluftsliv revidert 151019

Size: 1.04 MB
Hits : 314
Date added: 2019-10-24
pdf

Villrein GPS sommar 181019

Size: 1.21 MB
Hits : 113
Date added: 2019-10-24
pdf

Villrein_GPS_vinter 181019

Size: 1.30 MB
Hits : 108
Date added: 2019-10-24
pdf

Kommunedelplan friluftsliv Bortelid-Ljosland 2020-2030

Size: 1.32 MB
Hits : 316
Date added: 2019-10-24
pdf

Lokal KU kommunedelplan friluftsliv samla

Size: 1.69 MB
Hits : 178
Date added: 2019-10-24
pdf

Kommunedelplan_2019086

Size: 3.65 MB
Hits : 214
Date added: 2019-10-24
pdf

Vinterløyper

Size: 6.19 MB
Hits : 318
Date added: 2019-10-24
pdf

Alle løyper og SVR

Size: 8.90 MB
Hits : 240
Date added: 2019-10-24
pdf

Sommer- og sykkelløyper

Size: 6.31 MB
Hits : 214
Date added: 2019-10-24
pdf

Rapport KU_Hoveddokument_sept

Size: 18.23 MB
Hits : 227
Date added: 2019-10-24

  • Last updated on .
Åseral kommune