VALPROTOKOLL FRÅ KOMMUNESTYREVALET I ÅSERAL

Her kan du lese Kven som kom inn i kommunestyret i åseral.

** bak representantens namn tyder at vedkomande har fått fast plass i kommunestyret

* bak representantens namn tyder at vedkomande er vara til kommunestyret

Valprotokoll: