Skriftstørrelse

Hopp til her

Kylland reinseanlegg - utsleppssøknad

Åseral kommune v/eining for drift og vedlikehald søkjer om utsleppsløyve for reinsa avløpsvatn frå kommunalt avløpsreinseanlegg på Kylland. Reinseanlegget skal dimensjonerast for 100 pe.
Frist for uttale i saka er 10. oktober 2019.

pdf1._Åseral_kommune_-_Kylland_renseanlegg_-_Utslippssøknad.pdf

pdfA._Forurensningsforskriftens__13.pdf

pdfB._Ledningskart_med_plassering_av_renseanlegg_og_utslippssted_.pdf

 

 

 

  

 

 

  • Last updated on .
Åseral kommune