Røyste heime?

Om du er sjuk eller ufør kan du fram til 6. september røyste i heimen din eller der du til dagleg oppheld deg.
Kontakt servicekontoret og avtal tid, tlf. 38285800.