Skriftstørrelse

Hopp til her

Ny bestandsplan for Setesdal Ryfylke villreinområde (2019-2023)

Det er vedteke ny bestandplan for Setesdal Ryfylkes villreinområde (2019 - 2023). Planen skal bidra til ei berekraftig forvaltning av villreinen med omsyn til bestandstorleik og bestandutvikling.
Eit hovudmål er å bidra til at dyra brukar ein større del av området. Dette vil ein gjere ved å gradvis auke talet på vinterdyr sør for Blåsjå frå 1300 til omlag 2000 dyr. Samla for Setesdal Ryfylke villreinområde ynskjer ein ikkje at bestanden skal bli større enn 4000 vinterdyr. Kondisjon og kalvetilvekst skal ein halde ved lag innafor eit akseptabelt nivå. I høve til storbukkprosenten skal denne i løpet av perioden aukast opp mot 25 %.

pdfBestandsplan-2019-2023

 

 

 

  • Last updated on .
Åseral kommune