Skriftstørrelse

Hopp til her

Står du i manntalet?

Ynskjer du å røyste ved haustens kommunestyre- og fylkestingsval må du stå i manntalet.
Manntalet vert lagt ut til offentleg ettersyn på Åseral rådhus frå måndag 15. juli og vil vera liggjande ute heilt fram mot valdagen måndag 9. september.

Valglovens § 2.7 Krav om retting:
Den som mener at vedkommende selv eller annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at feilen rettes opp.
Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret i kommunen.
Valgstyret skal sørge for at en stemmeberettiget som er bosatt i utlandet, og som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti årene før valgdagen, føres inn i manntallet i kommunen, dersom vedkommende søker om innføring innen kl. 17:00 etter valgdagen.

Eventuell krav vert å senda:
Åseral kommune, valstyre
Gardsvegen 68
4540  ÅSERAL

 

 

 

  • Last updated on .
Åseral kommune