Skriftstørrelse

Møte om bulyst

Torsdag 6. juni klokka 19:00 i gamle gymsal, fleirbrukshallen.

I NVE sitt forslag til Nasjonal ramme for vindkraft ligg store delar av Åseral kommune inne som egna utbyggingsområde for vindturbinar. Politikarane i Åseral skal ta stilling til den nasjonale ramma i kommunestyret 20. juni.
I forkant av kommunestyret si handsaming av nasjonal ramme inviterer Åseral kommune til møte om bulyst. Tema for kvelden vil vera korleis ei eventuell utbygging av vindkraft i Åseral kan påverka bulysta i kommunen.

PROGRAM:
KVA SKAPER BULYST I ÅSERAL, V/DISTRIKTSENTERET
RESULTAT FRÅ PROSJEKT OM BULYST OG BLILYST I SETESDAL
INNLEGG FRÅ UNGDOM I ÅSERAL
INNLEGG FRÅ INNFLYTTARAR I ÅSERAL
INNLEGG OG SPØRSMÅL FRÅ SALEN TIL POLITISK PANEL (KOMMUNESTYREREPRESENTANTAR)

Pause med kaffi og kake.

Alle er hjarteleg velkomen!

  • Last updated on .
Åseral kommune