Skriftstørrelse

Hopp til her

Vårjakt på bever: Vil du bidra til forskningen?

Vårjakt på bever – er det forsvarlig?
Bever er en av de få artene i Norge som jaktes på våren rett før beverhunnen skal føde. Jakten er mest intens mot slutten av april, og det virker som drektige hunner er mest utsatt for å bli skutt. De fleste beverne føder en gang i løpet av våren, men vi vet ikke hvor mye tidspunktet varierer på landsbasis. Vårjakten innebærer derfor en viss risiko for at hunnbeveren blir skutt rett etter fødsel, mens hun fortsatt dier. Forskerne prøver nå å finne fødselstidspunkt for bevere i ulike deler av Norge, og denne forskningen kan bidra til å sikre en forsvarlig vårjakt på bever.
Fakta
• I dag kan man jakte bever med rifle og conibearfeller fra 1. oktober til 30. april. Noen steder blir jakttiden utvidet til 15. mai ved sen vårløsning.
• Forskning på beverjakt har vist at det første dyret som blir skutt i en beverkoloni er i 31% av tilfellene en drektig hunn. Dette er mer enn det som kan forventes ved tilfeldigheter og tyder på at de drektige hunnene er mer utsatt for å bli skutt.
• Forskning på beverens bevegelsesmønstrene ved hjelp av GPS loggere viser at hunner og hanner har helt like aktivitetsmønstre. De svømmer inn og ut av beverhytta på samme tidspunkt, beveger seg like langt fra hytta, og tilbringer like mye tid på land.
• Det reproduserende paret bruker mer tid på å duftmarkere grensene rundt territoriet, sammenliknet med deres voksne avkom. En jeger som plasserer seg ved en slik duktmarkeringsplass har derfor større sjanse for å skyte enten den reproduserende hunnen eller hannen.
• Jegerne kan unngå å skyte drektige hunner ved å fokuserer jakten på en beverkoloni. Hvis man derimot skyter en bever i hvert territorium langs en elv eller innsjø, er sjansen stor for at man skyter flere drektige hunner, og sterkt reduserer den lokale beverbestanden.
• Jakt på drektige hunner kan raskt føre til lokal overbeskatning fordi man ikke bare fjerner en bever fra bestanden men også årets avkom. Et 25% uttak kan dermed føre til en reduksjon på 45% i antall aktive beverterritorier.

Vil du bidra til forskningen?
Bever jaktes likevel tett opp til fødselstidspunktet i Norge, og hvor mye dette tidspunktet varierer i ulike deler av landet er ukjent. Det Norske Beverprosjektet mottar nå støtte fra Miljødirektoratet for å fastsette fødselstidspunktet for bever på ulike steder i Norge. Over en 20 års periode har det Norske Beverprosjektet har aldri fanget drektige beverhunner i perioden 26. mai til 9. juni. Vekten på unger og fostre har imidlertid vist at det sannsynlige fødselstidspunktet er en gang i perioden 1-24 mai, altså kun en dag etter av den ordinære vårjakten er avsluttet. Denne forskningen er hittil kun utført i Telemark, og man vet fortsatt ikke hvor mye fødselstidspunktet varierer i andre deler av landet.

Det Norske Beverprosjektet spør nå jegerne om å levere inn skutte beverhunner for å kartlegge fødselstidspunktet i hele Norge. Har du skutt en drektig bever under årets jakt og vil bidra til forskningen kan du kontakte lederen for det norske beverprosjektet, Frank Rosell: JLIB_HTML_CLOAKING eller JLIB_HTML_CLOAKING, mobil +4797660854.

  • Last updated on .
Åseral kommune