Nye planar om vindkraftverk i Åseral

Norsk Vind Honna AS har meldt frå til vassdrags- og energidirektoratet om at det blir starta arbeid med planlegging av vindkraftverk i Åseral.
Meldinga og kart over planområdet ligg ved. Direktoratet vil no gå gjennom meldinga før kommunen får den til uttale. Vi vil koma attende med meir informasjon her og i Åsdølen seinare.