Skriftstørrelse

Hopp til her

Søknad sommerjobb - Garantiungdom

Du som fyller 16 og 17 år i løpet av 2019 har sommarjobb-garanti, men må likevel søkja om jobb. Det vert etter planen lagt til rette for arbeid på einigar i kommunen, samt Frivilligsentralen. I tillegg ønskjer vi òg samarbeid med det private næringsliv, og å kunne gje tilbod om sommarjobb i andre firma/organisasjonar enn Åseral kommune.

Verksemdene vil få eit tilskot for å ha ungdom i arbeid, så vis initiativ og spør/søk gjerne etter sommarjobb i forkant. Du kan ikkje ha sommar-jobb både i kommunen og i ei verksemd dersom verksemda får tilskot for å ha deg i arbeid.

Arbeidsperioden er i år i utgangspunktet 2 veker, men det vil være aktuelt å fordele arbeidstimene (75 timer) over fleire veker der dette er naudsynt for å løyse arbeidsoppgåvene.
Det er eit vilkår at du går på skule/studerer og er heimehøyrande* i Åseral. (* Registrert i Folkeregisteret med bustadadresse i Åseral kommune)


Søknadsfrist: 28. februar 2019
Søknadar som kjem inn etter søknadsfristen vil ikkje bli handsama.

SØK HER!

  • Last updated on .
Åseral kommune