Skriftstørrelse

Hopp til her
 • Heim
 • Om oss
 • Nyhetsarkiv
 • Søknad om lønstilskot for å ha ungdom i sommarjobb - Søknadsfrist 15. mai 2019

Søknad om lønstilskot for å ha ungdom i sommarjobb - Søknadsfrist 15. mai 2019

Søknad om lønstilskot for å ha ungdom i sommarjobb - 

For å få tilskot gjeld desse retningslinene:

 • Ungdomen fyller 16 eller 17 år i løpet av 2019 og er heimehøyrande i Åseral* og er under utdanning.
 • Verksemda har fullt arbeidsgjevaransvar.
 • Verksemda betalar offentleg tariffløn og dekkjer sosiale kostnader.
 • Ungdommen skal ha ein skriftleg arbeidsavtale.
 • Åseral kommune yter ikkje tilskot til ungdom som jobbar i "pappas bedrift" eller t.d. på garden heime.
 • Kommunen gjev lønstilskot for maks kr 80 x 75 timar (2 arbeidsveker) pr. ungdom.
 • Verksemda sørgjer i utgangspunktet sjølv for å skaffe seg ungdom,
 • Søkjer du kommunen om å få tildelt ungdom er søknadsfristen 28. februar 2019.
 • Søknad om tilskot må vera sendt oss innan søknadsfristen.

Tilskot vert ikkje gjeve dersom ungdomen i tillegg har sommarjobb i Åseral kommune.

* Registrert i Folkeregisteret med bustadadresse i Åseral kommune

(Etter at arbeidstilhøvet er avslutta, sender verksemda krav om lønstilskot til kommunen på eige skjema. Dette skjemaet vert sendt verksemder som har søkt om tilskot.)

 

Søknadsfrist 15. mai 2019

Søk her!

 • Last updated on .
Åseral kommune