Samling på bedehuset 4.2

Samling på bedehuset kl. 18:00 i kveld for dei som ynskjer å møtast etter den tragiske ulykka i går. Kriseteam vil vere tilstades. Velkomen!