Skriftstørrelse

Hopp til her
  • Heim
  • Om oss
  • Nyhetsarkiv
  • Høyring - Søknad om bruk av område på Bortelid for opplæring i klasse S, snøscooter

Høyring - Søknad om bruk av område på Bortelid for opplæring i klasse S, snøscooter

Høyring – søknad om bruk av område på Bortelid for opplæring i klasse S, snøscooter

Frå og med 01.07.07  vart det innført krav om obligatorisk opplæring for bruk av snøscooter. Kravet medførte trong for motorferdsel i utmark med godkjende område for dette.

Det er fylkesmannen som handsamar og godkjenner slike søknader etter forslag frå kommunen.

Åseral kommune har motteke søknad frå Blink Trafikkskole om å bruke eit område ved Geithei – Berge på Bortelid til undervisning og opplæring for klasse S, snøscooter.

Kommunen ynskjer innspel til søknaden.

Høyringsfrist er satt til 12.12.2018

 

Merknader kan sendast skriftleg til
Åseral kommune, Eining for Utvikling, Gardsvegen 68, 4540 Åseral
eller på e-post til JLIB_HTML_CLOAKING

Spørsmål angåande saka kan rettast til Åseral kommune:
Kari Røynlid på e-post JLIB_HTML_CLOAKING eller på telefon 38 28 58 26/901 29 245
Odd Helge Liestøl på e-post JLIB_HTML_CLOAKING eller telefon 918 68 502

 

 

  • Last updated on .
Åseral kommune