Fra Bombay til Byremo

Ila D. Patel og Peder Austrud (foto) tek oss med på ei reise frå Bombay til Byremo. 
Minne kultursenter, fredag 28. september kl. 18:00. Inngang kr 100 inkl. enkel servering.