Skriftstørrelse

Hopp til her

Høyring av Besøksstrategi for SVR

Høyring av Besøksstrategi for SVR
Verneområdestyret for SVR har sendt forslag til Besøksstrategi ut på høyring.
Høyringa er open og alle som ønskjer det kan uttale seg. Høyringsfrist er sett til 15. oktober 2018. Høyringsdokumenta og annan informasjon finn du på verneområdestyret si nettside www.svr.no

Open kontordag om Besøksstrategi for SVR
I samband med høyringa vert det skipa til opne kontordagar. Her vert det høve til å kome med spørsmål og innspel til besøksstrategien.
Det er sett opp følgjande datoar:

Åseral – 17. september på Åseral Næringshus
Bygland – 18. september på kommunehuset
Bykle – 2. oktober på kommunehuset
Valle – 4. oktober på Setesdalsmuseet på Rysstad

Tidspunkt er frå kl. 17.00 – 19.00 desse dagane

Vonar mange nyttar høve til å ta ein tur innom ein av dagane. Om tidspunkta ikkje passar så kontakt gjerne vernområdeforvaltar Jørn Haug for ein prat (tlf. 95 20 70 83).

Forvaltningssekretariatet for SVR

  • Last updated on .
Åseral kommune