Skriftstørrelse

Hopp til her

Dekking av busskort for heiltidsstudentar i Agder

Kommunestyret vedtok i møte 20.06.2019, sak 19/27 at ordninga med gratis busskort til heiltidsstudentar skal halda fram, tilbodet blei utvida til å gjelda innan Agder.
Ordninga er for heiltidsstudentar ved UIA eller fagskuler som er folkeregistert i Åseral kommune. Gjeld ut det året studenten fyller 25 år.
Studentar må sjølve legge ut for busskortet for deretter å bli refundert av Åseral kommune etter kvittering.

pdfBusskort - søknadsskjema 2019

Søknadsskjemaet sendes Åseral kommune i utfylt stand. Relevante vedlegg samt kopi av leigekontrakt eller stadfesting frå den du leiger/bur hjå med leggast ved.
Søknadsskjemaet sendes til JLIB_HTML_CLOAKING eller Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540  ÅSERAL.

 

 

  • Last updated on .
Åseral kommune