Torsland avfallsanlegg umiddelbart stengt

Avfallsanlegg er umiddelbart stengt på grunn av funn av granat-liknande gjenstand
og vert stengt i påvente av svar frå politi og forsvaret.
Saka vert oppdatert.