Skriftstørrelse

Hopp til her

Offentlig ettersyn - reguleringsplan for Panorama 6

Hovudutval for Drift og utvikling vedtok i møte 06.06.2018, (sak 18/43), å legge ut forslag til reguleringsplan for Panorama 6 til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12-11.
Føremålet med planarbeidet er å legga til rette for utbyggingsområde for fritidsbustader, atkomstveg, øvrige tekniske anlegg, og friluftsområde.
Planforslaget er lagt ut på kommunen si heimeside: www.aseral.kommune.no. Merknader til planforslaget kan sendast til seinast innan 21.09.18 til

Åseral kommune
Gardvegen 68
4540 Åseral

eller på e-post til JLIB_HTML_CLOAKING

Spørsmål angåande reguleringsplanen kan rettast til underteikna på telefon 38 28 58 26/901 29 245 eller på epost til JLIB_HTML_CLOAKING

Eining for Utvikling


pdfFotomontasje

pdfPanorama 6 - Planbeskrivelse

pdfPanorama 6 - Planprogram

pdfPanorama 6 - Reguleringsbestemmelser

pdfPanorama 6 - ROS

pdfPanorama 6 - Reguleringsplan

  • Last updated on .
Åseral kommune