Skriftstørrelse

Hopp til her

MELDING FRA BRANNSJEFEN: Totalforbud oppheves

Totalforbudet på aktivitet i skog og annen utmark oppheves.

Nedbør den siste tiden har resultert i at skogbrannfaren generelt er blitt lavere i Lindesnes- og Listerregionen. Selv om det er individuelle forskjeller på nedbørsmengden som er kommet i regionen, har vi vedtatt at totalforbudet på aktivitet i skog og annen utmark oppheves fra i dag.

Når arbeid i skog og annen utmark skal utføres, må det tas hensyn til lokale forhold, slokkeutstyr etc. må vurderes fortløpende.

Oppheving av totalforbud gjelder jakt og arbeid i skog og annen utmark. Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra brannvesenet.

Offentlig anlagte grillplasser åpnes opp for bruk igjen.

 

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Brannvesenet Sør IKS                                             

Tlf. 97 16 27 53                                                       

 se www.brannsor.no for mer info. 

 

  • Last updated on .
Åseral kommune