Erstatning for klimabetinget avlingsvikt

Meld frå til kommunen nå dersom turken og varmen ser ut til å gje betydeleg avlingssvikt.

Les meir om ordninga på Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder si side her:
https://www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder/Landbruk-og-mat/Jordbruk/Erstatning-for-klimabetinget-avlingssvikt/