Skriftstørrelse

Hopp til her

Skogkveld i Smågardan

Dato: 31. mai klokka 18:00 – 21:00.
Oppmøte: Ved Kongevegen, Kittelstad. (Oppmøteplass vert skilta).
Tema:
Økonomi i vegbygging
Ungskogpleie
Skogfond

Mikal Godtfredsen (faghjelp), Frank Uleberg (ATSkog) og Gunnar Evja (ATSkog) deltek.

Det blir servering av kaffi, pølser og kringle.

Alle interesserte er hjarteleg velkomen!
Arr: Åseral skogeigarlag

  • Last updated on .
Åseral kommune