Utlysing prosjektstilling FLiR - Friluftsrådet for Lindesnesregionen

FLiR er et regionalt samarbeid omkring friluftsliv i Lindesnesregionen. Samarbeidet består av kommunene Lindesnes, Mandal, Marnardal, Audnedal og Åseral. Åseral er vertskommune for samarbeidet.
Friluftsrådet arbeider med ulike oppgaver knyttet til friluftsliv i regionen.
Friluftsrådet er i 2018 involvert i mange spennende prosjekter og har i den forbindelse behov for prosjektmedarbeider knyttet til arbeid med marin forsøpling i 60-80% stilling frem til juni 2019 med mulighet for forlengelse.

Søknadsfrist: 1. juni 2018

Kompetanseønsker


Personlige egenskaper

Vi tilbyr

Andre opplysninger

Arbeidssted

Kontakt
Søknad skal leveres på elektronisk søknadsskjema som du finner her: Søknadsskjema
Har du spørsmål? Kontakt daglig leder Randi Byremo på telefon 958 45 100